De Jonge onderzoekers 14 oktober 2019

16-10-2019

Thema: Magnetisme.

Deze keer weer een ‘volle bak’, 12 deelnemers.
Na de limonade kreeg ieder twee magneetjes en daarmee was de ‘les’ direct op gang.
De kinderen hadden het druk met uitvinden dat de magneetjes dóór de tafel heen trekken, en dat er twee verschillende kanten aan zitten.
Luc heeft uitgelegd dat de polen Noord en Zuid heten, net als de aarde, en dat de aarde ook een magneet is.
Kars gaf een opdracht waarbij van verschillende materialen getest moest worden of een magneet er aan ‘plakt’ of niet. Ook het meubilair en de deurklink werden onderzocht.
Magneten kunnen niet allen aantrekken, maar ook afstoten. Voor dat afstoten had Kars een proefje met twee autootjes in elkaar gezet.

De oudere deelnemers bleken al heel wat te weten van magneten, en ook van elektromagneten.
De volgende proef was dan ook om met een spoel en een batterij een spijker op te tillen. Niet alle batterijen waren goed genoeg maar toch zijn alle elektromagneten aan het werk geweest.
Het viel ook op dat de spoelen flink warm werden!
Spijkers bleken ook magneetkracht ‘door te geven’. Er ontstonden daardoor grappige ‘kunstwerkjes’.
Voor de gevorderden was er nog een kleine demo van de werking van een magnetische schakelaar, het zgn. Reedcontact, en van overbrengen van elektrische stroom via inductie.
De demonstratie van de magnetische roermachine mislukte omdat de stekker niet paste; komt terug bij de les over elektriciteit.
Er was nog net tijd om nog even de Spijkermotor te zien draaien.
Vollende keer, 11 november, gaan we weer bouwen met papier ( beginners en gevorderden)

Gea, Roelie, Kars en Luc.