Welzijn de Wolden

 

Onze werkwijze

Bewoner(s) en buurtwerker brengen samen in beeld wat de mogelijkheden zijn om de eigen situatie te verbeteren of om ideeën te verwezenlijken. Daarbij helpt de buurtwerker de bewoner(s) om de volgende vragen te beantwoorden:

Wij helpen u met deze vragen:

 • Wat kan ik zelf doen;
 • Wat kunnen mensen uit mijn directe omgeving (familie, vrienden, buren) doen;
 • Wat zou een vrijwilliger voor mij kunnen doen en waar kan ik die vinden;
 • Welke collectieve ondersteuning is mogelijk;
 • Welke begeleiding kan de buurtwerker mij bieden;
 • Voor welke problemen heb ik aanvullende hulp nodig;
 • Wat zijn mijn mogelijkheden om actiever te worden in werk, vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding;
 • Hoe kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan mijn omgeving.

Wat doen de buurtwerkers?

De buurtwerkers zoeken in de dorpen naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor het dorp. Dat doen ze samen met de betrokken bewoner zelf, met de mensen in zijn directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in het dorp. Als het echt nodig is, schakelen zij specialistische zorg in.

De buurtwerkers werken als generalisten (breed inzetbaar), maar zij brengen natuurlijk hun specifieke kennis en ervaring mee. De buurtwerkers werken nauw samen met andere (zorg)partners in de dorpen: dorpsbelangen, scholen, wijkverpleegkundigen, wijkagenten, woonconsulenten en zorgaanbieders.

Het kan zijn dat u vragen heeft over uw woonomgeving, inkomen, gezondheid of vrijwilligerswerk. De buurtwerker praat hier graag over met u en denkt met u mee. U kunt allerlei zaken aan ons voorleggen, geen vraag is raar, moeilijk of onbelangrijk.

Klik hier voor het buurtteam van Welzijndewolden in Ruinen

Buurtwerkers bieden ondersteuning bij:

 • Initiatieven in de dorpen
 • Het vormgeven van een aangename leefomgeving
 • Inzet voor elkaar
 • Individuele vragen op het gebied wonen, welzijn, zorg, werk en onderwijs

Contact met een buurtwerker

U kunt zelf problemen of moeilijkheden ervaren. U kunt de buurtwerkers ook wijzen op een situatie waarover u zich zorgen maakt. Dat kan rechtstreeks, telefonisch of per mail. Na de melding neemt de buurtwerker contact met u op. Samen bespreken we uw zorgen om snel tot actie over te kunnen gaan.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig
 • Wij zijn thuis in de dorpen
 • Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving
 • Wij richten ons op meer zelfredzaamheid en inzet voor elkaar

Video Sociaal werker

Wat doet een sociaal werker zoal? De video hierboven laat u in nog geen anderhalve minuut zien wat een sociaal werker allemaal voor u kan betekenen.